GDPR

Ochrana a zpracování osobních údajů

1.1.  Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi. Za tímto účelem mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména dopravcům a provozovatelům platebních systémů).

1.2.  Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení.

1.3.  Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu udělovaného na dobu neurčitou zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem:

1.3.1.  vedení vašeho uživatelského účtu v našem internetovém obchodě,

1.3.2.  vedení databáze zákazníků.

1.4.  Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

1.4.1.  jméno a příjmení,

1.4.2.  datum narození,

1.4.3.  adresa,

1.4.4.  e-mailová adresa,

1.4.5.  telefonní číslo,

1.4.6.  identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

1.4.7.  IP adresa.

1.5.  Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem.

1.6.  Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:

1.6.1.  žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,

1.6.2.  žádat informace o zpracování vašich osobních údajů, za jejichž poskytnutí od vás můžeme žádat úhradu nezbytných nákladů,

1.6.3.  žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, že se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

1.7.  Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.