Wallis

Wallis či Valais je kanton v jihozápadní části Švýcarska. Na jihu sdílí hranice s Itálií, na jihozápadě s Francií. Na severu jsou jeho sousedé kantony Vaud a Bern, na východě kantony Uri a Ticino. Hlavním městem je Sion. Tento kanton je dvojjazyčný, hlavním úředním jazykem je francouzština a druhým úředím jazykem němčina. Zeměpisně se dělí na Oberwallis (německá část) a Unterwallis (francouzská část).

 

Kantonu dominuje široké ledovcové údolí řeky Rhony. Nachází se zde spousta postranních údolí, která se vážou na hlavní rhonské údolí. Také se zde stálé nachází ledovce, včetně toho největšího v Evropě, ledovec Aletsch.

 

Nachází se zde několik švýcarských i světových unikátů. V samotném Wallis  se nachází okolo 40 čtyřtisícových vrcholků a je zde nějvětší hora Švýcarska Dufourspitze v masivu Monte Rosa. V malebné horské vesničce Zermatt je možné si vyfotit světoznámý „Dračí zub“ Matterhorn.

 

Nejdůležitější odvětví zdejšího hospodářství je produkce vína a cestovní ruch. Turisté navštěvují Wallis hlavně kvůli zimním radovánkám, v létě kvůli vysokohorským tůrám. Pozadu však nezůstává ani lázeňská a degustační turistika. Vedle turistiky je stále důležité odvětví zemědělství. Zdejší vinařství má v celém Švýcarsku nejsilnější postavení.