St. Jodern Kellerei

Vinařství ve Visperterminen má velmi dlouhou tradici. Na základě archeologických nálezů bylo prokázáno, že již Keltové byli činní ve vinařství ve Visperterminen. Další náznak o keltském původu je fakt, že staré víno ve Wallis pochází z oblasti dnešní Francie. Vznik St. Jodern sklepů byl dán změnou životních podmínek obyvatelstva, které daly vínu jiný význam. Víno bylo stálým společníkem v práci a na ústupu jiným nápojům. Spotřeba vína se snížila. Koncem 70.let přišel velký zisk z vinné sklizně. Na základě této události, bylo rozhodnuto zřídit v roce 1979 vinařství ve Visperterminen. Po dobu 30 let jsou v St. Jodern Kellerei Visperterminen vinifikovány vína z nejvýše položené vinice v Evropě. Dnes patří vína ze sklepů St. Jodern Visperterminen mezi špičková vína v Evropě.